A A A

Cud, który było widać i słychać

Gazeta Wyborcza, 2 listopada 2014r.