A A A

Relacja z obchodów Jubileuszu 150-lecia Szpitala

RELACJA Z OBCHODÓW JUBILEUSZU 150-LECIA

ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. WIKTORA DEGI

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

 

Uroczyste obchody Jubileuszu 150-lecia Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyły się 4 grudnia 2018 roku. Uroczystości rozpoczęła msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego w Katedrze Poznańskiej. Uroczystego charakteru mszy dodała oprawa muzyczna w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, pod przewodnictwem mjr. Pawła Joksa, obecność Kompanii Honorowej, a także pocztów sztandarowych służb mundurowych oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Po uroczystej mszy Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych wykonała krótki koncert dla zgromadzonych w Katedrze Gości.

 

Po koncercie Goście udali się do Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie miała miejsce uroczysta Gala Jubileuszowa. Galę rozpoczęto wprowadzeniem Sztandarów przez Poczty Sztandarowe i uroczystym odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Podczas uroczystości uhonorowano Pracowników Szpitala odznaczeniami Państwowymi – Krzyżami Zasługi oraz Medalami za Długoletnią Służbę i ministerialnymi: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, oraz Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Ochrony Zdrowia. Odznaczenia te zostały wręczone przez Wicewojewodę Wielkopolskiego Panią Marlenę Maląg oraz JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Pana prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego. Z okazji Jubileuszu Prezydent Miasta Poznania wyróżnił Pracowników naszego Szpitala Srebrnymi Pieczęciami Miasta Poznania, a także Listami Pochwalnymi Prezydenta Miasta Poznania. Wręczenia wyróżnień dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Jędrzej Solarski. Szpital został także uhonorowany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Statuetką Hipolita oraz Dyplomem z okazji „Jubileuszu 150-lecia działalności leczniczej i dydaktycznej przy zastosowaniu najwyższych standardów”, natomiast indywidualnie pracownikom wyróżniającym się Towarzystwo przyznało Medal Labor Omnia Vincit. Wręczenia wyróżnień dokonał Pan Edmund Dudziński – Dyrektor Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego , a także Pan Filip Suś – Członek Zarządu. Specjalnym wyróżnieniem „Laur Degi” za szczególne zasługi dla Szpitala, ustanowionym z okazji Jubileuszu Szpitala przez Dyrektora Szpitala Pana dr. n. med. Przemysława Daroszewskiego uhonorowano prof. dr. hab. n. med. Witolda Marciniaka. Przyznano także nagrody dla najdłużej pracujących w Szpitalu, oraz okolicznościowe piny i listy gratulacyjne dla pracowników wyróżniających się. Tymi ostatnimi, w podziękowaniu za wsparcie, uhonorowano także przedstawicieli województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego, a także miasta Poznania i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Podczas  Gali Jubileuszowej wysłuchaliśmy również krótkich prelekcji dot. historii Szpitala, które wygłosił Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM im. Karola Marcinkowskiego Pan dr n. med. Przemysław Daroszewski oraz były Dyrektor Szpitala Pan prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski.  Wysłuchaliśmy również wystąpień władz województwa wielkopolskiego – Pani Wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg, powiatu poznańskiego – Pana Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – JM Rektora Pana prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego.

 

Po wygłoszeniu przemówień przez oficjeli zamknięto część oficjalną Gali i wyprowadzono sztandary.  Następnie zgromadzeni w Auli UAM Goście mieli okazję obejrzeć premierowy pokaz filmu jubileuszowego, który powstał specjalnie na tę okazję, we współpracy i dzięki zaangażowaniu wielu Pracowników Szpitala. Po premierze filmu na scenie powitaliśmy utalentowaną skrzypaczkę, wirtuoza skrzypiec elektrycznych – Panią Ewelinę Krupę, która uświetniła Galę krótkim koncertem.

 

Po uroczystości, we foyer Auli, Dyrektor Szpitala wzniósł toast z okazji jubileuszu, a pracownicy częstowali się tortem okolicznościowym. Można było wpisać życzenia w Księdze Gości i zrobić pamiątkowe zdjęcia na ściance przygotowanej specjalnie na tę okazję.

 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Poznański Pan Jan Grabkowski, a także JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Pan prof. dr hab. Andrzej Tykarski.

 

Dziękujemy wszystkim obecnym Gościom, a także wszystkim Partnerom, bez pomocy których ta uroczystość nie odbyłaby się.