A A A

Sprawozdanie z V Konferencji SM

Sprawozdanie z V Konferencji SM

 

23 listopada 2019 r. na terenie Ortopedyczno-rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się V Konferencja SM. W Konferencji wzięli udział  lekarze specjaliści, głównie z zakresu neurologii, a także fizjoterapeuci.

 

Pierwszy wykład wygłosił Dyrektor Szpitala, dr n. med. Przemysław Daroszewski, który w swoim wystąpieniu porównał sytuację dostępu do leczenia SM w ramach programów lekowych w Polsce z sytuacją w Wielkopolsce. Pan dyrektor porównał m. in. wysokości nakładów finansowych przeznaczonych na finansowanie leków w programach lekowych leczenia stwardnienia rozsianego oraz na obsługę programów I i II linii, a także liczbę ośrodków i kolejki oczekujących.

 

Kolejnym wystąpieniem był wykład Pani dr n. med. Elżbiety Tokarz-Kupczyk, która razem z Panią dr Karoliną Kanią, poruszyły temat „Czy rozmowa z pacjentem może wpłynąć na efekt leczenia SM”. Panie doktor zauważyły, że poznanie nie tylko chorób współistniejących stwardnieniu rozsianemu, ale także nawyki żywieniowe pacjentów mogą wpływać na tolerancję niektórych leków stosowanych w stwardnieniu rozsianym, a co za tym idzie na skuteczność leczenia.

 

Następnie głos zabrał Pan prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski, który w swoim wykładzie poruszył tematykę leczenia postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego. Pan profesor zwrócił uwagę na konieczność utrzymania niskiego parametru EDSS, który jest kluczowy w progresji RRSM, gdyż okno najwyższej efektywności terapeutycznej występuje we wczesnym etapie RRSM. Pan profesor, na podstawie analizy wyników badania oceny wpływu przedziału czasowego od zachorowania do rozpoczęcia terapii DMT na długoterminową akumulację niesprawności, zauważył także, że najniższy współczynnik ryzyka progresji niepełnosprawności uzyskali pacjenci, u których leczenie rozpoczęto w ciągu 6 miesięcy od początku choroby.

 

W drugiej części Konferencji, jako pierwsza głos zabrała Pani dr Elżbieta Tokarz-Kupczyk, która tym razem opowiedziała o bezpieczeństwie leczenia Betaferonem. Pani doktor w swoim wystąpieniu nie tylko przedstawiła mechanizm działania leków, ale także m.in. wpływ działania leku na zachowanie sprawności fizycznej pacjentów, a co za tym idzie również na zachowanie przez nich aktywności zawodowej, a także wydłużenie ich życia, ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej czy wystąpienie objawów niepożądanych.

 

Ostatni wykład wygłosiła Pani dr n. o zdr. Agnieszka Wareńczak, która w swoim wystąpieniu, przygotowanym razem z Panem dr. n. med. Przemysławem Daroszewskim, przedstawiła założenia prowadzonego przez Fundację NeurOstArt programu wspierania aktywności fizycznej pacjentów z SM poprzez  samodzielne wykonywanie ćwiczeń w domu. Na podstawie prowadzonego, docelowo na 30 pacjentach, badania fizjoterapeuci ocenią wpływ ćwiczeń wykonywanych w domu na jakość życia i sprawność pacjentów z SM. Pomysł Fundacji spotkał się z szeroką aprobatą zgromadzonych specjalistów, którzy zauważyli, że rehabilitacja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym zdaje się być pomijana w finansowaniu leczenia SM, a jest to ważny aspekt utrzymania sprawności fizycznej tych pacjentów.

 

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w konferencji i już dziś zapraszamy do licznego udziału w przyszłorocznej edycji, która została zaplanowana na 21 listopada 2020 roku. Dziękujemy także sponsorom: Firmie Bayer oraz Firmie Biogen, która była głównym sponsorem konferencji, bez nich konferencja nie mogłaby się odbyć.

 

Galeria: