Aktualności Klinik i Zakładów

Realizowane w Szpitalu im. W. Degi innowacyjne badania dotyczące leczenia z wykorzystaniem komórek macierzystych oraz nowoczesnej endoprotezoplastyki nagrodzone na Kongresie EFORT w Lizbonie

Lekarze Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii wyróżnieni w trakcie 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii

Pacjentka Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii wywalczyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce