A A A

Aktualności Klinik i Zakładów

Lekarze Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii wyróżnieni w trakcie 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii

Mamy zaszczyt poinformować, że zespół Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Jacka Kruczyńskiego zdobył dwie z czterech nagród w trakcie 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, który odbył się w dniach 22-24.09.2018.

 

Nagrodę za najlepszą pracę w sesji ustnej w dziedzinie „Zapalenia w obrębie narządu ruchu” otrzymała praca „Powłoki hydroksyapatytowe z nanocząsteczkami srebra - badania nad cytotoksycznością, właściwościami antybakteryjnymi oraz osteointegracją na modelu zwierzęcym (królik)” (Ł. Łapaj, W. Woźniak, J. Markuszewski).

 

Nagrodę za najlepszy plakat w sesji e-posterów otrzymała praca „Identyfikacja chorych obciążonych podwyższonym ryzykiem przewlekłego bólu po endoprotezoplastyce stawu kolanowego - jednoośrodkowe, prospektywne badanie obserwacyjne.” (P. Chodór, J. Kruczyński).

« wróć
następny

Informacje publiczne