A A A

Aktualności Klinik i Zakładów

Tematy prac magisterskich dla studentów Fizjoterapii

Studenci Fizjoterapii I i II roku SUM, stacjonarne i niestacjonarne.

Istnieje możliwość wyboru tematów prac magisterskich do realizacji w Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu również w roku akademickim 2013/2014.

Tel. (61) 8-310-230 (Prof. J. Huber, dr M. Wojtysiak, dr A. Wiertel-Krawczuk)

Więcej informacji można znaleźć tutaj .

Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-27