A A A

Aktualności Klinik i Zakładów

Telewizja BBC Szpitalu

W dniach 5-6 luty 2018 roku w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi w Poznaniu gościła telewizja BBC, dokumentująca współpracę z zespołem lekarzy neurochirurgów, immunologów i specjalistów rehabilitacji z Wrocławia, transplantologów i neurofizjologów z Wielkiej Brytanii w ramach międzynarodowego projektu nad zabiegami udanej rekonstrukcji oraz odtwórczości funkcji ruchowych i czuciowych u chorych po całkowitych i częściowych uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu UM w Poznaniu(Członkowie: Prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber, mgr Agnieszka Wincek – Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu) od 2010 roku do 2015 roku był realizatorem projektu (Clinical Trials Gov. Identifier NCT01231893, Transplantation of Autologous Olfactory Ensheating Cells for Treatment of Complete Human Spinal Cord Injuries-a Phase I Clinical Trial; Kierownik Projektu - Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Jarmundowicz, Uniwersytet Medyczny w Wrocławiu). Od 2016r. Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu UM w Poznaniu jest Wykonawcą projektu (koordynowanym przez dr hab. n. med. Pawła Tabakowa, Uniwersytet Medyczny w Wrocławiu). Umowę na wykonanie projektu ze strony Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (nt. „Ocena możliwości wywołania funkcjonalnej regeneracji aksonalnej u pacjentów z ciężkim urazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego przy użyciu autologicznych glejowych komórek węchowych oraz technik pomostowania rdzenia kręgowego”-Pierwsza udokumentowana skuteczna próba leczenia na świecie u chorego po całkowitym urazie rdzenia kregowego) podpisał z Koordynatorem projektu oraz Nicholls Spinal Injury Foundation (Sponsor), Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak.

W projekcie biorą udział naukowcy z University College of London – na zdjęciu od lewej stoją Prof. Peter Elleway (DEpartment of Neurology, University College of London), Prof. Juliusz Huber oraz mgr Agnieszka Wincek (Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu UM w Poznaniu), Fergus Walsh (BBC News), Dr Paul Strutton (DEpartment of Neurology, University College of London. Zespól gości powitał Dyrektor ORSK - dr n. med. Przemysław Daroszewski.