A A A

Kliniki

Badania Kliniczne

WARUNKI 

UZYSKANIA ZGODY DYREKTORA SZPITALA

NA PROWADZENIE BADAŃ KLINICZNYCH

w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Przewodniczącym Zespołu ds. Badań Klinicznych jest Pan prof. dr hab. med. Jacek Kruczyński, tel.: (61) 8-310-164.

 

  1. Badania kliniczne na terenie Szpitala realizowane są w oparciu o "Instrukcję prowadzenia badań klinicznych w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" (Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Szpitala Nr 19/2015).
  2. Zlecający przeprowadzenie badania klinicznego zobowiązany jest do zapoznania się z w/w Instrukcją.
  3. Do wyrażenia wstępnej zgody Dyrektora Szpitala, poprzedzającej zawarcie umowy, konieczne jest złożenie Wniosku o prowadzenie badania klinicznego wraz z załącznikami oraz przedstawienie opinii Badacza na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do Instrukcji. 

 

Informacji w sprawie badań klinicznych udziela Pani mgr Lucyna Boberek - Członek Zespołu ds. Badań Klinicznych, tel.: (61) 8-310-344.

Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-05
« wróć

Informacje publiczne