A A A

Pacjent

przy zapisie do Poradni

Zasady zapisu do do Poradni Szpitalnych:

1.  Warunkiem przyjęcia do Poradni Szpitalnych jest okazanie następujących dokumentów:

1)  Oryginał Skierowania do Poradni:

  • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej lub skierowanie do ortopedy,
  • Preluksacyjnej,
  • Reumatologicznej,

wystawionego przez lekarza (szczegóły patrz tutaj) (Skierowanie do Szpitala musi zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej oraz czytelną pieczątkę lekarza kierującego z podpisem).

2)  Dowód osobisty, paszport, prawo jazdy (PESEL).

2.  Zaleca się również aby pacjent przyniósł ze sobą dokumentację medyczną, zgromadzoną w czasie choroby, oraz tą dotyczącą chorób przewlekłych stwierdzonych u pacjenta.

 

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z czym NFZ uruchomił ogólnopolski system eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), który pozwala tym, którzy są ubezpieczeni, bez zbędnych formalności korzystać z usług NFZ.

W związku z powyższym dokument, uprawniający nie jest potrzebny jeśli:

1)      podczas rejestracji podany zostanie numer PESEL,

2)      potwierdzona zostanie tożsamość pacjenta jednym z trzech dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy,

3)      w przypadku dziecka objętego ubezpieczeniem szkolnym ( do ukończenia 18. roku życia) przedłożona zostanie aktualna legitymacja szkolna.

 

Więcej o Poradniach tutaj.

Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-10
« wróć

Informacje publiczne