A A A

Szpital

Ochrona danych osobowych

Podstawowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych
w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu

w związku z art. 24 ust. 1 oraz art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych:

 

1.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szpitalu jest Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147.

 

2.      Cel gromadzenia danych: ochrona zdrowia, planowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych,  kształcenie personelu medycznego, prowadzenia badań naukowych, zarządzenie udzielaniem świadczeń, utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa systemom teleinformatycznym, dzięki którym możliwe jest realizowanie wyżej opisanych celów.

 

3.       Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. Osoby, których danych osobowe są przetwarzane w Szpitalu mają prawo do ochrony swoich danych osobowych, prawo kontroli procesu przetwarzania danych, a także prawo dostępu do treści swoich danych wraz z prawem do ich poprawiania.

 

 

 

« wróć
następny

Informacje publiczne