Usługi

Usługi medyczne w ramach umów z NFZ
Świadczenia replantacyjne

http://www.lpr.com.pl/pl/replantacje/#post-content

Usługi medyczne odpłatne
Usługi Centralnego Laboratorium
Usługi Centralnej Sterylizatorni
Usługi medyczne podmiotów zewnętrznych świadczone w Szpitalu
Udostępnianie dokumentacji medycznej
Usługi Pływalni Szpitala
Cenniki
Procedura postępowania antykorupcyjnego